Κακριδής Θεοφάνης

Κακριδής Θεοφάνης
(1869 – 1929). Φιλόλογος και πανεπιστημιακός. Σπούδασε σε πανεπιστήμια των Αθηνών και της Γερμανίας. Διετέλεσε υφηγητής και από το 1913 τακτικός καθηγητής της λατινικής γλώσσας και φιλολογίας στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έγραψε διάφορες μελέτες για τον Πλαύτο, τον Τίβουλλο, τον Κικέρωνα, τον Κάτουλλο, τον Τερέντιο, τον Οράτιο, τον Βιργίλιο κ.ά. Το 1962 δημοσιεύτηκε το έργο του η Γραμματική της λατινικής γλώσσας.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Theofanis Kakridis — Theophanis Kakridis (griechisch  Θεοφάνης Κακριδής, * 1933 in Athen) ist ein griechischer Altphilologe. Kakridis, Sohn des Altphilologen Ioannis Kakridis, studierte Klassische Philologie an den Universitäten Thessaloniki, Mainz und Tübingen …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”